Meny X5J-Extreme  
 
X5J-Extreme
Mer om X5J-Extreme
Regler "Posttävlingen"
X5J-Extreme Arkiv
SFS:s Nordic Cup X5J-E
Forumtråd för X5J-E
 
  Regler X5J-Extreme (Orginalregler fritt översatta)  
 


1. Alla typer av EL-Seglare kan deltaga. Alla typer av motorer/ackar är tillåtna!

2. En "tävlingsomgång" består av 3st 10minuters flygningar. (Dom ska vara sammanhängande! Det går inte tex att flyga 5 starter och räkna dom 3 bästa.)
För varje flugen sekund upp till 10 min = 600 sek ges 1 poäng. Varje sekund över
10min medför 1 poängs avdrag. Alltså vanlig "Termiktävlingsräkning"

Varje sekunds motordrift ger poängavdrag enligt följande handicapsystem/faktor

Borstlösa motorer 95%, Borstmotorer Cobalt 75%, Borstmotorer Ferrite 45%
och Speed 400 30%. Procenten betyder x (gånger) den totala motortiden.

Exempel1. Borstlös motor, tot 45sek motortid. 0.95x45 = 42.75 Poängs avdrag från flygtidspoängen. Tex, flygtid på 9.50 = 590p, 42.75 - 590 = 547.25p

Exempel2. Speed 400:a, tot 70sek motortid, 0.30x70 = 21.0 Poängs avdrag från flygtidspoängen. Tex, flygtid på 9.55 = 595p, 21 - 595 = 574.0p

3. Om man använder mer än ett motorpådrag under en 10min omgång får man
inte lägga till/räkna några landningspoäng.

Ett (1) motorpådrag = Landningspoäng får räknas!
Två (2) eller fler motorpådrag = inga Landningspoäng!

4. Landningspoäng räknas från centrum på en "cirkel" på 20m i diameter till
planets nos. Alternativt ett 10 meters "måttband"
Landningspoäng läggs till på flygpoängen.

0-1m 30p
1-2m 27p
2-3m 24p
3-4m 21p
4-5m 18p
5-6m 15p
6-7m 12p
7-8m 09p
8-9m 06p
9-10m 03p
10m 00p

6. Temperatur Faktor. Aktuell temp vid "tävlingstillfället" omvandlas enligt
nedanstående faktor och läggs sedan på den sammanräknade poängen från alla
3 flygomgångarna. Skulle inte "-12" räcka så lägger man på 1.5p/grad.

22C 0p
21C 1.5p
20C 3.0p
19C 4.5p
18C 6.0p
17C 7.5p
16C 9.0p
15C 10.5p
14C 12.0p
13C 13.5p
12C 15.0p
13C 13.5p
12C 15.0p
11C 16.5p
10C 18.0p
09C 19.5p
08C 21.0p
07C 22.5p
06C 24.0p
05C 25.5p
04C 27p
03C 28.5p
02C 30.0p
01C 31.5p
00C 33.0p
-1C 34.5p
-2C 36.0p
-3C 37.5p
-4C 39.0p
-5C 40.5p
-6C 42.0p
-7C 43.5p
-8C 45.0p
-9C 46.5p
-10C 48.0p
-11C 49.5p
-12C 51.0p

5. Tidtagning/kontrollant. Det finns inga krav på att man måste ha någon medhjälpare/vittne när man deltar i X5J-Extreme, utan klarar man tidtagning själv
på ett pålitligt sätt så går det bra. Men allra bäst och trevligast är det med en medhjälpare. När det gäller resultat/uppgiftslämning ska man vara så
ärlig och noggrann som möjligt!

Obs! Alla ev decimaler ska räknas med - Alltså ingen avrundning av resultaten!

Obs! Reglerna i X5J-Extreme kan ändras så man bör ta en titt på dom Engelska "orginalreglerna" som finns med på varje aktuell tävlingsomgångs forumtråd!