Regler LSF20

Svenska Regler för LSF20 segelflygtävling

Tävlingsformen bygger på de amerikanska LSF20 reglerna som ger de tävlande möjlighet att ända in i sista tävlingsperioden korrigera misstag i de tidigare starterna.

1. Periodindelning
Tävlingen körs i fyra perioder.
Ny period påbörjas när alla har startat i den föregående perioden.

2. Start
Alla använder samma startlina som bör vara 150 m (120 m lina och 30 m startgummi). Om antalet startande är stort och de tävlande kommer överens om annat kan man använda flera linor.
Även ELvinsch kan användas.

3. Modeller
Alla typer av RC-seglare kan användas.

4. Tidtagning.
Tiden tas från det att linan släppt modellen tills att modellen touchar marken.

5. Tidsberäkning.
5.1. Man ska flyga så nära idealtiden 6 min som möjligt i de första tre perioderna. Då erhåller tävlande 360 poäng för 6 min - varje sekund ger 1 poäng.

5.2 Efter 6 min räknas minuspoäng för varje sekund.

5.3. I sista perioden ska den, som flugit idealtiden 3x6 min=18 min jämna ut till jämnt 20 min genom att flyga exakt 2 min. Detta inträffar naturligtvis väldigt sällan.

5.4.I sista perioden ska tävlande nu försöka jämna ut sitt flygresultat till idealtiden 20 min. Alla tävlande ska upplysas om hur många sekunder de ska flyga i sista start för att hamna så nära idealtiden som möjligt.

5.5. Utfyllnadstiden baseras på den tid tävlande egentligen flugit. Den som flugit mer än 6 min i någon period kan alltså aldrig uppnå maxpoängen 1200.
(Kommentar till 5.5.: Om man beräknade efter tidspoängen skulle det aldrig bli någon "bestraffning" för att man flugit för länge - då kunde man flyga minst 30 sek extra i varje start och tjäna på detta i sista perioden.)

6. Landningspoäng
6.1. Landningspoäng läggs till tidspoängen vid den slutliga sammanräkningen. Man får 30 p om man landar inom en cirkel med 15 m diameter och 15 p om man landar inom en cirkel med 30 m diameter. Cirklarna kan t ex märkas ut med sprayfärg före tävlingen. Går också bra att använda ett "måttband" som är märkt vid 7.5m och 15m.

6.2. Efter 6 min 30 sek får man inga landningspoäng. Denna regel tillämpas naturligtvis inte i sista heat då den individuella totaltiden plus 30 sekunder gäller som gräns.