LSF20 - Ett alternativ till F3B-T!

I Sverige körs det numera nästan bara F3B-T på Termiktävlingarna. Nu finns det faktiskt ett bra (bättre)
alternativ till F3B-T! - LSF20! En "anrik" tävlingsklass som SFS nu tänker marknadsföra och arrangera tävlingar i! Nu är LSF20-tävlingar inget nytt i Sverige och i Vallentuna körs "Hagbards minne"
varje år med LSF20 reglerna! Tyvärr så har LSF20 "tonats ner lite" eftersom SMFF anser
att F3B-T ska vara en nationell enhetsklass.

Vad är nu LSF20?

Tävlingsformen går ut på att försöka flyga exakt 20 minuter uppdelat på 4 omgångar fördelat på följande flygtider: 6+6+6+2 =20min. Man ska alltså flyga så nära idealtiden 6 min som möjligt i de första tre perioderna. Då erhåller tävlande 360 poäng för 6 min - varje sekund ger 1 poäng.

Efter 6 min räknas minuspoäng för varje sekund.

I sista perioden ska den, som flugit idealtiden 3x6 min=18 min jämna ut till jämnt 20 min genom att flyga exakt 2 min. Detta inträffar naturligtvis väldigt sällan.

I sista perioden ska tävlande nu försöka jämna ut sitt flygresultat till idealtiden 20 min. Alla tävlande ska upplysas om hur många sekunder de ska flyga i sista start för att hamna så nära idealtiden som möjligt.

Utfyllnadstiden baseras på den tid tävlande egentligen flugit. Den som flugit mer än 6 min i någon period kan alltså aldrig uppnå maxpoängen 1200. Om man beräknade efter tidspoängen skulle det aldrig bli någon "bestraffning" för att man flugit för länge - då kunde man flyga minst 30 sek extra i varje start och tjäna på detta i sista perioden.

Landningspoäng: Man får 30 p om man landar inom en cirkel med 15 m diameter och 15 p om man landar inom en cirkel med 30 m diameter.

Fördelar med LSF20

Tävlingsformen gör att alla får en chans att rätta till "dåliga" flygtider i sista omgången, detta betyder att inget är givet innan alla har flugit sista omgången. (Jämför detta med F3B-T där man är helt ute vid 2 "misslyckade" omgångar, trots sämsta omgången struken)

En annan stor fördel med LSF20 är att alla typer av Seglare kan deltaga med framgång! man måste inte ha någon "värsting-Seglare" för att få till tex 5+5+5+5 i flygtid och det är "enkel" landning/landningspoäng som inte kräver luftbromsar för att lyckas!

SFS och LSF20

Eftersom SFS tycker att LSF20 är en "rättvis" och spännande tävlingsklass som borde passa många
RC-Segelutövare så kommer SFS försöka arrangera så många LSF20 tävlingar som möjligt vid intresse!

Kompletta LSF20 regler finns här.